Kortom, uit ons onderzoek blijkt dat het aantal Joden in Nederland de afgelopen decennia is afgenomen, maar dat de Joodse gemeenschap nog steeds een belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving. Door de diversiteit en betrokkenheid van de Joodse gemeenschap blijft de Joodse cultuur en identiteit in Nederland levend en relevant. Het is dan ook …

What Warren Buffett Can Teach You About Apostolisch Genootschap Sekte Read More »